Eksempel for framdriftsplan

Under fagprøva må du lage ein framdriftsplan. Her finn du eit døme på korleis ei slik plan kan sjå ut. Legg merke til at kolonna for eigenvurdering kun skal inneheld notatar. Notata skal hjelpe deg med å skrive sjølve eigenvurderinga etter kvar oppgåve.

Publisert: 17. jan 2019, Sist endra: 20. sep 2019

Sharethis