Lærebedrifter

Alle statlige virksomheter som skal ta inn en lærling må være medlem av et opplæringskontor. OK stat er et slikt kontor. Under får du en oversikt over hvilke statlige virksomheter du kan bli lærling i, som er tilknyttet OK stat.

Publisert: 07. sep 2018, Sist endret: 17. nov 2018
Lærebedrifter som er medlem av OK stat
NavnTelefonE-postFagSted
Arbeids- og sosialdepartementet22249090postmottak@asd.dep.noKontor- og administrasjonOslo
Arbeids- og
sosialdirektoratet
21071000/
94813069
direktoratet@nav.noKontor- og administrasjon/
IKT-service
Oslo
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo22997000postmottak@ahoIKT-serviceOslo
Arkivverket22022600post@arkivverket.noKontor- og administrasjonOslo
Barne-
og likestillings-
departementet
22249090postmottak@bld.dep.noKontor- og administrasjonOslo
Datatilsynet22396900postkasse@
datatilsynet.no
Kontor- og administrasjonOslo
Departementenes
sikkerhets- og serviceorganisasjon
22249090postmottak@dss.dep.noIKT-service/
Kontor- og administrasjon/ Sikkerhet
Oslo
Direktoratet for
byggkvalitet
22475600post@dibk.no
Kontor- og administrasjon
Oslo
Direktoratet for
forvaltning og IKT (Difi)
22451000postmottak@difi.noKontor- og administrasjon/
Mediegrafiker/
IKT-service
Oslo
Direktoratet for økonomistyring40007997postmottak@dfo.noKontor- og administrasjonOslo
Finansdepartementet22249090postmottak@fin.dep.noKontor- og administrasjonOslo
Forsvarets Forskningsinstitutt

63807140/
95200797

atle.olausen@ffi.noSikkerhetOslo
Helse- og omsorgsdepartementet22249090postmottak@hod.dep.noKontor- og administrasjonOslo

Husleietvistutvalget

22593150oslo@htu.noKontor- og administrasjonOslo
Jernbanedirektoratet91135941bente.tangen
@jernbanedirektoratet.no
Kontor- og administrasjonOslo
Klima- og miljødepartementet22249090postmottak@md.dep.noKontor- og administrasjonOslo
Kommunal- og moderniserings-departementet22249090postmottak@kmd.dep.noKontor- og administrasjonOslo
Kompetanse Norge23381300postmottak@
kompetansenorge.no
IKT-service/
Kontor- og administrasjon
Oslo
Kriminalomsorgs-direktoratet
47309433
postmottak-8005@
kriminalomsorg.no
IKT-service/ Kontor- og administrasjonLillestrøm
Kripos23208000kripos@politiet.noIKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Kulturdepartementet22249090postmottak@kud.dep.noKontor- og administrasjonOslo
Kulturrådet21045800post@kulturrad.noIKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Kulturtanken220225900post@kulturtanken.noIKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Kunnskaps-
departementet
22499090postmottak@kd.dep.noKontor- og
administrasjon
Oslo
Kunsthøgskolen
i Oslo
22955000postmottak@khio.noIKT-serviceOslo
Landbruks- og
matdepartementet
22249090postmotttak@
lmd.dep.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Landbruks-direktoratet24131000postmottak@
landbruksdirektoratet.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Mattilsynet22770000postmottak@
mattilsynet.no
Dataelektroniker/
Kontor- og administrasjon
Brumunddal
Medietilsynet69301200post@medietilsynet.noIKT-serviceFredrikstad
Meteorologisk institutt22963000post@met.noKontor- og administrasjonOslo
Miljødirektoratet73580500post@miljodir.noIKT-service/ Kontor- og administrasjonTrondheim
Nasjonalt ID-senter22699022postmottak@
nidsenter.no
MediegrafikerOslo
Nasjonalt organ
or kvalitet i utdanningen (NOKUT)
21021800postmottak@nokut.noIKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
67230000
post@nmbu.no

Kontor- og
administrasjon

Ås

Norges forskningsråd
22037000 post@forskningsradet.noIKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Norges musikkhøgskole23367000post@nmh.no

Kontor- og
administrasjon

Oslo
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)22994000post@nupi.noIKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Nærings- og fiskeri-
departementet
22249090

postmottak@nfd.dep.no

Kontor- og
administrasjon
Oslo

Olje- og energi-
departementet

22249090postmottak@oed.dep.noKontor- og
administrasjon
Oslo
OsloMet -
storbyuniversitetet

 
67235000 KontaktsideIKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Patentstyret22387300post@patentstyret.noIKT-serviceOslo
Politihøgskolen 23199900postmottak@phs.noByggdrifterOslo
Riksantikvaren22940400postmottak@ra.noIKT-serviceOslo
Riksrevisjonen22241000postmottak@
riksrevisjonen.no
IKT-serviceOslo
Samferdsels-
departementet
22249090postmottak@sd.dep.noKontor- og
administrasjon
Oslo
Sekretariatet for Konfliktrådet22777001post@konfliktraadet.noIKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Skatt øst99718993svein.aspebakken@
skatteetaten.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Statens lånekasse
for utdanning

22726813/
48228251

postmottak@
lanekassen.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Statens siviliretts-
forvaltning
22991325post@sivilrett.noIKT-serviceOslo
Statens vegvesen -
region midt
22073000firmapost-midt@vegvesen.noKontor- og
administrasjon
Molde
Statens vegvesen -
region nord
22073000firmapost-nord@vegvesen.noByggdrifterBodø
Statsbygg81555045postmottak@statsbygg.noByggdrifter/
IKT-service
Oslo
Utdannings-
direktoratet
23301200post@
utdanningsdirektoratet.no
IKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Utenriksdepartementet22249090post@mfa.noIKT-service/
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Utlendingsnemnda

21085000

postmottak@une.noKontor- og administrasjonOslo
Vegdirektoratet22073000firmapost@vegvesen.noKontor- og
administrasjon
Oslo

 

Deldette