Lærebedrifter

Alle statlige virksomheter som skal ta inn en lærling må være medlem av et opplæringskontor. OK stat er et slikt kontor. Under får du en oversikt over hvilke statlige virksomheter du kan bli lærling i, som er tilknyttet OK stat.

Publisert: 07. sep 2018, Sist endret: 19. Jan 2021
Lærebedrifter som er medlem av OK stat
NavnTelefonE-postFagSted
Alta tingrett78457670

alta.tingrett@domstol.no

Kontor- og administrasjon

Alta
Arbeids- og sosialdepartementet22249090postmottak@asd.dep.noKontor- og administrasjonOslo
Arbeids- og
velferdsdirektoratet
21071000direktoratet@nav.noKontor- og administrasjon/
IKT-service/Mediegrafiker
Oslo
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo22997000postmottak@ahoIKT-serviceOslo
Arkivverket22022600post@arkivverket.noIKT-serviceOslo
Bufetat Region nord46615500postmottak@bufetat.noKontor- og administrasjonAlta
Barne-
og likestillings-
departementet
22249090postmottak@bld.dep.noKontor- og administrasjonOslo
De samiske videregående skoler78486995postmottak@
samisk.vgs.no
Kontor- og administrasjonKarasjok
Datatilsynet22396900postkasse@
datatilsynet.no
IKT-serviceOslo
Departementenes
sikkerhets- og serviceorganisasjon
22249090postmottak@dss.dep.noIKT-service/
Kontor- og administrasjon/ Sikkerhet
Oslo
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring40007977postmottak@dfo.noMediegrafiker/Kontor- og administrasjonOslo
Direktoratet for
byggkvalitet
22475600post@dibk.noKontor- og administrasjonOslo
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)22451000postmottak@digdir.noKontor- og administrasjon/
Mediegrafiker/
Dataelektroniker
Oslo
Domstoladministrasjonen73567000 postmottak@
domstoladministrasjonen.no
Kontor- og administrasjon/MediegrafikerOslo
Finansdepartementet22249090postmottak@fin.dep.noKontor- og administrasjonOslo

Forsvarets Forskningsinstitutt

63807140/
95200797
atle.olausen@ffi.noSikkerhetOslo
Forsvarsbygg46870400Kontakt ossSikkerhet/Dataelektroniker/
Kontor- og administrasjon(
IKT Service
Oslo
Statsforvalteren35586123post@
fmfa.fylkesmannen.no
IKT Service/DataelektronikerArendal/Trondheim/Leikanger/Bodø
Hammerfest tingrett78781530hammerfest.tingrett@
domstol.no
Kontor- og administrasjonHammerfest
Helfo90096622post@helfo.noByggdrifter/IKT-serviceTønsberg
Helse- og omsorgsdepartementet22249090postmottak@hod.dep.noKontor- og administrasjonOslo

Husleietvistutvalget

22593150oslo@htu.noKontor- og administrasjonOslo
Jernbanedirektoratet91135941bente.tangen
@jernbanedirektoratet.no
Kontor- og administrasjonOslo
Jernbanetilsynet22995900post@sjt.noKontor- og administrasjonOslo
Justervesenet64848484postmottak@
justervesenet.no
IKT-serviceKjeller
Klima- og miljødepartementet22249090postmottak@md.dep.noKontor- og administrasjonOslo
Kommunal- og moderniserings-departementet22249090postmottak@kmd.dep.no

Kontor- og administrasjon/

Mediegrafiker

Oslo
Kompetanse Norge23381300postmottak@
kompetansenorge.no
IKT-serviceOslo
Kriminalomsorgs-direktoratet
47309433
postmottak-8005@
kriminalomsorg.no
IKT-service/ Kontor- og administrasjonLillestrøm
Kripos23208000kripos@politiet.noIKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Kulturdepartementet22249090postmottak@kud.dep.noKontor- og administrasjonOslo
Kulturrådet21045800post@kulturrad.noMediegrafiker/ Kontor- og administrasjonOslo
Kulturtanken220225900post@kulturtanken.noIKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Kunnskaps-
departementet
22499090postmottak@kd.dep.noKontor- og
administrasjon
Oslo
Kunsthøgskolen
i Oslo
22955000postmottak@khio.noIKT-serviceOslo
Landbruks- og
matdepartementet
22249090postmotttak@
lmd.dep.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Landbruksdirektoratet24131000postmottak@
landbruksdirektoratet.no
Kontor- og
administrasjon/IKT-service
Oslo
Lotteri- og
stiftelsestilsynet
57828000postmottak@lottstift.noDataelektroniker/Kontor- og administrasjonFørde
Mattilsynet22770000postmottak@
mattilsynet.no
Kontor- og administrasjonOslo
Medietilsynet69301200post@medietilsynet.noIKT ServiceFredrikstad
Meteorologisk institutt22963000post@met.noIKT ServiceOslo
Miljødirektoratet73580500post@miljodir.noIKT Service/ Kontor- og administrasjon

Oslo

Trondheim

Nasjonalt ID-senter22699022postmottak@
nidsenter.no
MediegrafikerOslo
Nasjonalt organ
or kvalitet i utdanningen (NOKUT)
21021800postmottak@nokut.noIKT Service/ Kontor- og administrasjonOslo
Nasjonal sikkerhetsmyndighet67864000postmottak@nsm.noIKT ServiceKolsås
Nord universitet75517000postmottak@nord.noKontor- og administrasjon/Mediegrafiker/Byggdrifter/IKT-serviceBodø, Levanger, Steinkjer
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
67230000
post@nmbu.no

Kontor- og
administrasjon/IKT-service/Byggdrifter

Ås

Norges forskningsråd
22037000 post@forskningsradet.noIKT Service/ Kontor- og administrasjonOslo
Norges geologiske undersøkelse73904000ngu@ngu.noIKT ServiceTrondheim
Norges idrettshøgskole23262000postmottak@nih.noIKT ServiceOslo
Norges institutt for bioøkonomi (NIBIO)40604100post@nibio.noIKT ServiceÅs
Norges musikkhøgskole23367000post@nmh.no

Kontor- og
administrasjon
/IKT Service

Oslo
Norsk pasientskadeerstatning22994500npepost@npe.noKontor- og
administrasjon
Oslo
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)22994000post@nupi.no

IKT Service/ Kontor- og administrasjon/
Mediegrafiker

Oslo
Nærings- og fiskeri-
departementet
22249090

postmottak@nfd.dep.no

Kontor- og
administrasjon
Oslo

Olje- og energi-
departementet

22249090postmottak@oed.dep.noKontor- og
administrasjon
Oslo
OsloMet -
storbyuniversitetet

 
67235000 KontaktsideIKT-service/ Kontor- og administrasjon/
Mediegrafiker
Oslo
Patentstyret22387300post@patentstyret.noIKT-service/
Mediegrafiker
Oslo
Politidirektoratet23364100politidirektoratet@politiet.noKontor- og administrasjonOslo
Politidirektoratet - 
politiets fellestjenester
23364100fellestjenester@politiet.noMediegrafikerJaren
Politihøgskolen 23199900postmottak@phs.noDataelektronikerOslo
Riksadvokaten22477850postmottak@riksadvokaten.noIKT ServiceOslo
Riksantikvaren22940400postmottak@ra.noMediegrafikerOslo
Riksrevisjonen22241000postmottak@
riksrevisjonen.no
IKT-serviceOslo
Samferdsels-
departementet
22249090postmottak@sd.dep.noKontor- og
administrasjon
Oslo
Sekretariatet for Konfliktrådet22777001post@konfliktraadet.noIKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Sivilforsvaret - Midtre
Hålogaland, DSB
77 00 27 30mh.sfd@dsb.noKontor- og administrasjonHarstad
Skatteetaten974761076svein.aspebakken@
skatteetaten.no
Kontor- og
administrasjon/
Mediegrafiker
Oslo
Statens lånekasse
for utdanning

22726813/
48228251

postmottak@
lanekassen.no
Kontor- og
administrasjon/
Mediegrafiker
Oslo
Statens pensjonskasse22241500Kontakt ossIKT-serviceOslo
Statens siviliretts-
forvaltning
22991325post@sivilrett.noIKT-serviceOslo
Statens vegvesen 22073000KontaktsideKontor- og
administrasjon/IKT-service
Molde/Oslo, Trøndelag/Innlandet
Statped- Oslo61188500post@statped.noKontor- og administrasjonOslo

Statped-
Vest-Agder

61188500post@statped.no

Kontor- og
aministrasjon

Kristiansand
Statsbygg81555045postmottak@statsbygg.noByggdrifter/
IKT-service
Oslo
Statsministerens kontor22249090postmottak@smk.dep.noKontor- og administrasjonOslo
UNIT - Direktoratet for
IKT og fellestjenester i
høyere utdanning og forskning
73557900postmottak@unit.noKontor- og
administrasjon
Trondheim

Universitetet i Bergen

55580000post@uib.noByggdrifter/
IKT Service/
Kontor- og administrasjon
Bergen
Utdannings-
direktoratet
23301200post@
utdanningsdirektoratet.no
IKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Utenriksdepartementet22249090post@mfa.noIKT-service/
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Utlendingsnemnda

21085000

postmottak@une.noKontor- og administrasjonOslo
Øst politidistrikt64993000post@ost.politiet.noKontor- og administrasjonSki

 

Deldette