Lærebedrifter

Alle statlige virksomheter som skal ta inn en lærling må være medlem av et opplæringskontor. OK stat er et slikt kontor. Under får du en oversikt over hvilke statlige virksomheter du kan bli lærling i, som er tilknyttet OK stat.

Publisert: 07. sep 2018, Sist endret: 17. Mar 2021
Lærebedrifter som er medlem av OK stat
NavnTelefonE-postFagSted
Alta tingrett78457670

alta.tingrett@domstol.no

Kontor-
og administrasjon

Alta
Arbeids- og sosialdepartementet22249090postmottak@asd.dep.noKontor-
og administrasjon
Oslo
Arbeids- og
velferdsdirektoratet
21071000direktoratet@nav.noKontor-
og administrasjon/
IKT-service/
Mediegrafiker
Oslo
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo22997000postmottak@ahoIKT-serviceOslo
Arkivverket22022600post@arkivverket.noIKT-serviceOslo
Bufetat Region nord46615500postmottak@bufetat.noKontor-
og administrasjon
Alta
Barne-
og likestillings-
departementet
22249090postmottak@bld.dep.noKontor-
og administrasjon
Oslo
Borgarting lagmannsrett21558000borgadm@domstol.noIKT-servicefagOslo
De samiske videregående skoler78486995postmottak@
samisk.vgs.no
Kontor-
og administrasjon
Karasjok
Datatilsynet22396900postkasse@
datatilsynet.no
IKT-serviceOslo
Departementenes
sikkerhets- og serviceorganisasjon
22249090postmottak@dss.dep.noIKT-service/
Kontor- og
administrasjon/
Sikkerhet
Oslo
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring40007977postmottak@dfo.noMediegrafiker/
Kontor-
og administrasjon
Oslo
Direktoratet for
byggkvalitet
22475600post@dibk.noKontor-
og administrasjon
Oslo
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)22451000postmottak@digdir.noKontor-
og administrasjon/
Mediegrafiker/
Dataelektroniker
Oslo
Domstoladministrasjonen73567000 postmottak@
domstoladministrasjonen.no
Kontor-
og administrasjon/
Mediegrafiker
Oslo
Finansdepartementet22249090postmottak@fin.dep.noKontor-
og administrasjon
Oslo

Forsvarets Forskningsinstitutt

63807140/
95200797
atle.olausen@ffi.noSikkerhetOslo
Forsvarsbygg46870400Kontakt ossSikkerhet/
Dataelektroniker/
Kontor-
og administrasjon/
IKT Service
Oslo
Statsforvalteren35586123post@
fmfa.fylkesmannen.no
IKT Service/
Dataelektroniker
Arendal/Trondheim/Leikanger/Bodø
Hammerfest tingrett78781530hammerfest.tingrett@
domstol.no
Kontor-
og administrasjon
Hammerfest
Helfo90096622post@helfo.noByggdrifter/
IKT-service
Tønsberg
Helse- og omsorgsdepartementet22249090postmottak@hod.dep.noKontor-
og administrasjon
Oslo

Husleietvistutvalget

22593150oslo@htu.noKontor-
og administrasjon
Oslo
Jernbanedirektoratet91135941bente.tangen
@jernbanedirektoratet.no
Kontor-
og administrasjon
Oslo
Jernbanetilsynet22995900post@sjt.noKontor-
og administrasjon
Oslo
Justervesenet64848484postmottak@
justervesenet.no
IKT-serviceKjeller
Klima- og miljødepartementet22249090postmottak@md.dep.noKontor-
og administrasjon
Oslo
Kommunal- og moderniserings-departementet22249090postmottak@kmd.dep.no

Kontor-
og administrasjon/
Mediegrafiker

Oslo
Kompetanse Norge23381300postmottak@
kompetansenorge.no
IKT-serviceOslo
Kriminalomsorgs-direktoratet
47309433
postmottak-8005@
kriminalomsorg.no
IKT-service/
Kontor-
og administrasjon
Lillestrøm
Kripos23208000kripos@politiet.noIKT-service/
Kontor-
og administrasjon
Oslo
Kulturdepartementet22249090postmottak@kud.dep.noKontor-
og administrasjon
Oslo
Kulturrådet21045800post@kulturrad.noMediegrafiker/
Kontor-
og administrasjon
Oslo
Kulturtanken220225900post@kulturtanken.noIKT-service/
Kontor-
og administrasjon
Oslo
Kunnskaps-
departementet
22499090postmottak@kd.dep.noKontor- og
administrasjon
Oslo
Kunsthøgskolen
i Oslo
22955000postmottak@khio.noIKT-serviceOslo
Landbruks- og
matdepartementet
22249090postmotttak@
lmd.dep.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Landbruksdirektoratet24131000postmottak@
landbruksdirektoratet.no
Kontor- og
administrasjon/
IKT-service
Oslo
Lotteri- og
stiftelsestilsynet
57828000postmottak@lottstift.noDataelektroniker/
Kontor- og administrasjon
Førde
Mattilsynet22770000postmottak@
mattilsynet.no
Kontor-
og administrasjon
Oslo
Medietilsynet69301200post@medietilsynet.noIKT ServiceFredrikstad
Meteorologisk institutt22963000post@met.noIKT ServiceOslo
Miljødirektoratet73580500post@miljodir.noIKT Service/
Kontor-
og administrasjon

Oslo

Trondheim

Nasjonalt ID-senter22699022postmottak@
nidsenter.no
MediegrafikerOslo
Nasjonalt organ
or kvalitet i utdanningen (NOKUT)
21021800postmottak@nokut.noIKT Service/
Kontor- og administrasjon
Oslo
Nasjonal sikkerhetsmyndighet67864000postmottak@nsm.noIKT ServiceKolsås
Nord universitet75517000postmottak@nord.noKontor- og administrasjon/
Mediegrafiker/
Byggdrifter/
IKT-service
Bodø, Levanger, Steinkjer
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
67230000
post@nmbu.no

Kontor-
og administrasjon/
IKT-service/
Byggdrifter

Ås

Norges forskningsråd
22037000 post@
forskningsradet.no
IKT Service/ Kontor- og
administrasjon
Oslo
Norges geologiske undersøkelse73904000ngu@ngu.noIKT ServiceTrondheim
Norges idrettshøgskole23262000postmottak@nih.noIKT ServiceOslo
Norges institutt for bioøkonomi (NIBIO)40604100post@nibio.noIKT ServiceÅs
Norges musikkhøgskole23367000post@nmh.no

Kontor- og
administrasjon
/IKT Service

Oslo
Norsk pasientskadeerstatning22994500npepost@npe.noKontor- og
administrasjon
Oslo
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)22994000post@nupi.no

IKT Service/ Kontor- og administrasjon/
Mediegrafiker

Oslo
Nærings- og fiskeri-
departementet
22249090

postmottak@nfd.dep.no

Kontor- og
administrasjon
Oslo

Olje- og energi-
departementet

22249090postmottak@oed.dep.noKontor- og
administrasjon
Oslo
OsloMet -
storbyuniversitetet

 
67235000 KontaktsideIKT-service/ Kontor- og administrasjon/
Mediegrafiker
Oslo
Patentstyret22387300post@patentstyret.noIKT-service/
Mediegrafiker
Oslo
Politidirektoratet23364100politidirektoratet@
politiet.no
Kontor- og administrasjonOslo
Politidirektoratet - 
politiets fellestjenester
23364100fellestjenester@
politiet.no
MediegrafikerJaren
Politihøgskolen 23199900postmottak@phs.noDataelektronikerOslo
Riksadvokaten22477850postmottak@
riksadvokaten.no
IKT ServiceOslo
Riksantikvaren22940400postmottak@ra.noMediegrafikerOslo
Riksrevisjonen22241000postmottak@
riksrevisjonen.no
IKT-serviceOslo
Samferdsels-
departementet
22249090postmottak@sd.dep.noKontor- og
administrasjon
Oslo
Sekretariatet for Konfliktrådet22777001post@konfliktraadet.noIKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Sivilforsvaret - Midtre
Hålogaland, DSB
77 00 27 30mh.sfd@dsb.noKontor- og administrasjonHarstad
Skatteetaten974761076svein.aspebakken@
skatteetaten.no
Kontor- og
administrasjon/
Mediegrafiker
Oslo
Statens lånekasse
for utdanning

22726813/
48228251

postmottak@
lanekassen.no
Kontor- og
administrasjon/
Mediegrafiker
Oslo
Statens pensjonskasse22241500Kontakt ossIKT-serviceOslo
Statens siviliretts-
forvaltning
22991325post@sivilrett.noIKT-serviceOslo
Statens vegvesen 22073000KontaktsideKontor- og
administrasjon/
IKT-service
Molde/Oslo, Trøndelag/Innlandet
Statped- Oslo61188500post@statped.noKontor- og administrasjonOslo

Statped-
Vest-Agder

61188500post@statped.no

Kontor- og
aministrasjon

Kristiansand
Statsbygg81555045postmottak@statsbygg.noByggdrifter/
IKT-service
Oslo
Statsministerens kontor22249090postmottak@smk.dep.noKontor- og administrasjonOslo
UNIT - Direktoratet for
IKT og fellestjenester i
høyere utdanning og forskning
73557900postmottak@unit.noKontor- og
administrasjon
Trondheim

Universitetet i Bergen

55580000post@uib.noByggdrifter/
IKT Service/
Kontor- og administrasjon
Bergen
Utdannings-
direktoratet
23301200post@
utdanningsdirektoratet.no
IKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Utenriksdepartementet22249090post@mfa.noIKT-service/
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Utlendingsnemnda

21085000

postmottak@une.noKontor- og administrasjonOslo
Øst politidistrikt64993000post@ost.politiet.noKontor- og administrasjonSki

 

Deldette