Dokumenter og eksempler

Samleside for viktige dokumenter, maler og eksempler du må kjenne til og kan bruke som lærling i staten.

Publisert: 07. sep 2018, Sist endret: 19. Feb 2021

Under læretida må du kjenne til en rekke dokumenter.  Mange ganger kan det også være lurt å se på eksempler på dokumentasjon og maler.

Læreplanen

Halvårig samtale

Lærekontrakter

Arbeidskontrakt

Dokumentasjon

CV

Egenvurdering under fagprøven

Fremdriftsplan under fagprøven

Skriveveileder for fagprøven

Deldette