Lærefag

På disse sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av de seks lærefagene OK stat har, og hvilke oppgaver som venter deg som lærling i disse fagene. Normal læretid er cirka to år, for noen fag er det lengre tid.