Planlegging

Første dag av fagprøven skal du lage en fremdriftsplan.

Publisert: 26. okt 2018, Sist endret: 20. jun 2019

  Første dag på fagprøven

  Første dag på fagprøven møter du prøvenemda til avtalt tid på arbeidsplassen din. Her går dere gjennom det formelle:

  • Du og prøvenemnda legitimerer dere.
  • Oppgaveteksten og vurderingskriterier gjennomgås for å sikre at du forstår oppgaven.
  • Dokumenter tilknyttet fagprøven signeres.
  • Du kan stille prøvenemnda spørsmål hvis det er noe du lurer på.

  Arbeidsplassen din stiller med en tilsynsperson som skal påse at du jobber selvstendig og får jobbe uforstyrret under fagprøven. Tilsynsperson er ofte din faglige leder eller instruktør, men kan også være en av de andre ansatte i lærebedriften din.

  Fremdriftsplan

  Etter at fagprøven er utdelt, starter du med å planlegge gjennomføringen av prøven.

  I de fleste fag lager du en fremdriftsplan som du leverer til prøvenemnda innen en gitt frist. Planen bør inneholde dette: 

  • Tidspunkt for når du skal gjøre hva
  • Hvilken oppgave du skal jobbe med
  • Fremgangsmåte for å løse oppgavene
  • Arbeidsverktøy
  • Kilder

  Hva skal leveres skriftlig?

  De fleste fagprøver har både en skriftlig og en praktisk del. Noen har kun skriftlig.

  Til den skriftlige delen av fagprøven skal du levere

  • en plan for hvordan du skal gjennomføre fagprøven
  • skriftlig besvarelse av de oppgavene du får på fagprøven. Denne skal inneholde dokumentasjon på arbeidsoppgavene du har gjennomført under fagprøven
  • Ofte skal du levere to utskrevne kopier til prøvenemnda siste dag
  • egenvurdering

  Hvor mange ord og sider oppgaven skal være på, vil stå spesifisert i fagprøven din. Er det ikke oppgitt, velger du det selv.

  Hva er tillatt på fagprøven?  

  Ring prøvenemnda hvis du har spørsmål om fagprøven. Det er ikke tillatt å få direkte eller indirekte svar fra kolleger.

  Alle hjelpemidler er tillatt på fagprøven

  • Internett
  • Bøker
  • Notater
  • Egen dokumentasjon fra OLKWEB

  Fant du det du lette etter?

  *