Sikkerhet

I sikkerhetsfaget jobber du som vekter hvor fokuset er å minske risiko og konsekvenser for kriminelle handlinger, ulykker og uhell.

Publisert: 07. sep 2018, Sist endret: 10. nov 2020

 

Å jobbe med sikkerhetsvurderinger og trusselbildet er både spennende og samfunnsnyttig. De færreste bedrifter i dag har bred kunnskap og kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid, konflikthåndtering og organisering av arbeidet på et skadested. Derfor er sikkerhetsfaget så viktig.

Som vekter vil du:

 • Være med på å planlegge sikkerhetsarbeidet, gjøre risikovurderinger
 • Sette i gang sikkerhetstiltak
 • Veilede andre slik at sikkerheten blir fulgt (beredskapsarbeid)
 • Dokumentere og kvalitetssikre sikkerhetsarbeidet som gjøres

Mange som velger sikkerhetsfaget gjør det også fordi de ønsker å gå videre og utdanne seg i politiet.

Jobber du med sikkerhet, må du ha:

 • evne til å handle raskt og tenke klart i kritiske situasjoner
 • være pålitelig, trygg og ha evnen til å tenke klart uten å miste fokus
 • Yte service og assistanse der det er behov.

 Eksempler på oppgaver:

 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Sikring av bygg
 • Sikkerhetskontroll
 • Konflikthåndtering
 • Førstehjelp

 

Deldette