10 spørsmål til en lærling i kontor- og administrasjonsfaget

Bilde av en ung kvinne
Foto: Kripos

Thea Eugenie Risvold er lærling i kontor- og administrasjonsfaget i Kripos.

Publisert: 26. Feb 2019, Sist endret: 26. Feb 2019

 

Hva er du lærling i?

Kontor- og administrasjonsfaget

Hvorfor bestemte du deg for å bli lærling i Kontor- og administrasjonsfaget?

Jeg ønsket å bli lærling i Kontor- og administrasjonsfaget fordi du får en bredere opplæring, og mer erfaring å tilby ved en senere karriere. Som lærling i kontorfaget lærer jeg alt fra A til Å innen eksempelvis rekruttering og lønn. Jeg får også brukt alt av teorien jeg lærte på skolen i praksis.

Hva er en typisk arbeidshverdag for deg?

Jeg har arbeidet med mye forskjellig, og innen flere områder; HR og HMS (helse, miljø, sikkerhet red anm.), kommunikasjon, arkiv, resepsjon og sentralbord og økonomi for å nevne noe. Under læretiden så har saksbehandling vært en grunnstein i min opplæring – med tilhørende lovverk og rutiner. Kjennskap til lovverk, og å kunne bruke det som oppslagsverk, er spesielt viktig i en statlig bedrift.

Nå som jeg er på mitt siste halvår som lærling så tar jeg initiativ til arbeidsoppgaver og er med på å forme min egen arbeidshverdag. Jeg bruker også tid på å forberede meg mot fagprøven.

Hva vil du si er det morsomste du har vært med på i løpet av læretiden?

Personlig så har jeg fått deltatt på mye morsomt og spennende gjennom læretiden min. En årsak til dette er at avdelingene på Kripos jobber mye tverrfaglig, og det er mye åpenhet. For å nevne noe så er det tradisjon med julebord, hvor man i forkant lager en film med avdelingen sin etter et gitt tema og leverer inn til en komité. Under julebordet foregår det en prisutdeling, blant annet til beste film, og i 2018 vant min avdeling!

For andre avdelinger har jeg fått bidratt med employer branding i form av å markedsføre og tiltrekke sivile ansatte til Kripos, på en karrieredag i NTNU. Dette var spesielt morsomt da jeg og en kollega lagde et åsted med tilhørende effekter som falskt blod og andre spor – som skulle gi studentene et innblikk i arbeidsområder ved Kripos. Jeg har også fått opptre som «amatøefotograf» under et oppsatt brannåsted som skulle gi studenter fra PHS opplæring innen deres fagfelt: Kriminalteknikk.

Det mest givende har derimot vært å få jobbe og bli kjent med utrolig mange dyktige mennesker. Jeg har definitivt lært mer enn hva læreplanen tilbyr meg.

Er det noe spesielt du gleder deg til å jobbe med fremover?

Jeg gleder meg spesielt til å gjennomføre en testfagprøve, og å gå opp til min reelle fagprøve til sommeren.

Hvilke fordeler er det r å jobbe i en statlig lærebedrift?

Som lærling får du kunnskap og kjennskap til mange fagbegreper, arbeidsmetoder og arbeidsområder som de fleste ungdommer ikke oppnår før man tar høyere utdanning eller starter i en statlig virksomhet; og da som regel etter en fullført bachelor eller mastergrad.

Kan du fortelle litt om hvordan Kripos har vært som arbeidsgiver?

Kripos er den beste lærebedriften en lærling kan få. Jeg er veldig fornøyd, og har opparbeidet meg mye kunnskap fra alle avdelingene på huset. I starten av læretiden fikk jeg innføring i HR-seksjonen som jeg har vært tilknyttet til hele veien, og lærte fort rutinene. Jeg mener jeg at jeg har blitt behandlet som en likeverdig ansatt som mine kollegaer, og blitt inkludert i det meste.

Hvordan har du opplevd det å ha kolleger som er eldre enn deg?

Jeg mener at det har gjort meg mer engasjert. Det er mange ansatte hos Kripos som har vært her i flere tiår, og på deres fagområde vil jeg mest sannsynlig aldri opparbeide meg mer kunnskap eller erfaring enn dem, men disse menneskene er alle blitt forbilder for meg og inspirerer meg til hardt arbeid hver dag.

Jeg blir ikke behandlet noe annerledes fordi jeg er ung, men jeg merker at de er eldre enn meg når de referer til ulike minner fra 80- og 90-tallet.

Har du noen råd til de som nettopp har startet som lærlinger?

Mitt beste tips er å utnytte de to årene i læretida til det ytterste. Still spørsmål, spør om å få være med på ulike prosesser for å observere og vær deg selv. Personlig så hilser jeg og smiler til alle jeg møter i gangene, og da blir man husket på et positivt vis. Delta også på det sosiale som virksomheten tilbyr for å bygge et nettverk, og for å få en bedre relasjon med dine kollegaer.

Er man ivrig etter å lære og jobbe så er det lett å sitte lenger på jobb enn den lovfestede arbeidsdagen på 8 timer. Husk at det også er viktig med fritid! Strukturer arbeidsdagen din, og husk at det alltid er en ny dag i morgen.

Når det gjelder OLKWEB, så vil jeg definitivt anbefale å bruke portalen til å dokumentere – du trenger bare ikke å gjøre det med en gang. Min erfaring er at det tar seks måneder før du ser en rød tråd i mye. Da er det lettere å ta kontroll over egen læreplan og dokumentasjonen vil gå raskt.

 

 

 

 

Deldette