Kontor- og administrasjonsfaget

I kontor- og administrasjonsfaget vil du jobbe med mennesker, enten du er involvert i rekruttering eller økonomi. Kontor- og administrasjonslærlinger jobber som regel i det som kalles virksomhetsstyring eller HR i en bedrift.

Publisert: 07. sep 2018, Sist endret: 18. Feb 2021

 

Som kontor- og administrasjonslærling i en statlig virksomhet kan du få bidra på mange måter.

Ofte blir du bedt om å være med og planlegge og avvikle interne og eksterne kurs eller konferanser. Du kan også være med på deler av en rekrutteringsprosess når lærebedriften skal ansette nye personer.

En kontor- og administrasjonsmedarbeider skal

 • ha gode kunnskaper i IKT og bruk av dataverktøy
 • God og presis kommunikasjon
 • Kunne budsjettering, regnskapsføring og effektiv saksbehandling
 • Kunne lover og regler rundt ansettelser, personvern, innsyn i saksopplysninger og annet aktuelt regelverk

Eksempler på oppgaver for kontor- og administrasjonslærlingen:

 • Kundebehandling og klagehåndtering
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere et arrangement
 • Delta i i ulike deler av en rekrutteringsprosess
 • Innkjøp, regnskapsrapporter og sette opp budsjett
 • Skanne, journalføre, fordele, avskrive, søke etter og avslutte dokumenter
 • Ha god kjennskap til lover, forskrifter og etiske retningslinjer
 • Løpende personalarbeid som å registrere sykmeldinger, permisjoner og oppsigelser

 

Deldette

Hør fra en lærling