Ofte stilte spørsmål om fagprøven

Her har vi samlet en rekke spørsmål som vi ofte får fra lærlinger rundt forberedelser og gjennomføring av fagprøven, og hva som skjer når du har bestått eller ikke.

Publisert: 04. nov 2018, Sist endret: 17. Apr 2020

Jeg har ikke fått vite dato for fagprøven nå under koronakrisen - hva gjør jeg? 

Alle lærlingene tilknyttet OK stat og som skal ta fagprøven til og med august er meldt opp til fagprøven. En del fylker har godkjent oppmeldinger og de lærlingene som har fått godkjent oppmeldingen har fått beskjed om det. Andre fylker, Oslo blant annet, er forsinket i dette arbeidet. En del er godkjent, men selve godkjenningsskrivet er ikke sendt ut. Og en del prøveoppmeldinger venter på godkjenning.  

Etter at oppmeldingen er godkjent får du utdelt en prøvenemd som skal vurdere prøven din. I godkjenningsskrivet får du opplyst hvem dette er. Prøvenemden vil ta kontakt med deg eller faglig leder og avtale tid for gjennomføring av fagprøven. En del har ønsket seg datoer for gjennomføring, men det er ikke sikkert dere får disse datoene ettersom det er mange som skal opp til fagprøve.  

Vi er inne i en krevende situasjon nå, og fylkeskommunene jobber så fort de kan med å organisere gjennomføring av fagprøver. Vi kan bare være tålmodige og vente på godkjenning av oppmeldinger og at prøvenemdene skal ta kontakt med dere.   

 

Hva er forskjell på en fagprøve og en svenneprøve?

I prinsippet ingen. For noen av håndverksfagene avsluttes læretiden med en svenneprøve, mens de andre yrkesfagene avsluttes med en fagprøve. OK stats lærlinger i mediegrafikerfaget tar svenneprøve.

Når får jeg vite dato for fagprøven/svenneprøven?

Du får senest vite dato for fagprøven 14 dager før.

Hva blir jeg vurdert på under fagprøven?

Du får en helhetlig vurdering av prøvenemnda. Det vil si at du blir vurdert på alt du gjør innenfor de fire fasene av læretiden:

 1. Planlegging
 2. Gjennomføring
 3. Dokumentasjon
 4. Egenvurdering

Se sidene om fagprøven steg for steg

Hvilke hjelpemidler er tillatt på fagprøven?

På fagprøven er alle hjelpemidler tillatt:

 • Internett
 • Bøker
 • Notater
 • Egen dokumentasjon fra OLKWEB
 • Ring prøvenemden hvis du har spørsmål om fagprøven. Det er ikke tillatt å få svar fra kolleger

Se sidene om fagprøven steg for steg

Hva gjør jeg hvis fagprøven blir lagt til samme dato som jeg skal ha ferie?

Vi i OK stat anbefaler alle lærlingene å vente med å bestille ferie til dato for fagprøven/svenneprøven er satt.

Er det viktig for deg å bestille ferie, må du kontakte prøvenemnda og fortelle dette. Prøvenemnda prøver å tilrettelegge dato for fagprøven/svenneprøven så godt de kan. Likevel er de ikke forpliktet til å ta hensyn til når du skal ha ferie.

Melde opp til fagprøven 

Hvem melder meg opp til fagprøven?

OK stat melder deg opp til fagprøven.

Når blir jeg meldt opp til fagprøven?

OK stat melder deg opp til fagprøven cirka 3-6 måneder før læretiden din er slutt.

Informasjonsmøter før fagprøven 

Hvilke møter må jeg delta på før fagprøven?

Du må delta på møter Utdanningsetaten kaller deg inn til:

 • Felles informasjonsmøte for alle lærlinger i ditt fag
 • Informasjonsmøte med deg, prøvenemnda og din faglige leder før fagprøven

Hvem kaller inn til møtene jeg skal delta på før fagprøven?

 • Uttdanningsetaten og prøvenemnda kaller inn til møtene.

 Slutten på læretida

Når er læretida mi slutt?

Læretidas slutt står i lærekontrakten din.

Kan jeg slutte som lærling med en gang jeg har bestått fagprøven/svenneprøven?

Nei. Du må fullføre hele læretiden din. Består du fagprøven før læretiden er slutt, må du likevel være lærling den siste tiden som er igjen.

Det er ikke et krav at du fortsatt må være lærling i lærebedriften om du tar fagprøven etter at læretiden er slutt.

Blir du tilbudt å fortsette å jobbe i lærebedriften etter endt læretid, men før du har tatt fagprøven, må det skrives en egen en arbeidsavtale mellom deg og lærebedriften om det.

Å stryke på fagprøven 

Hva skjer hvis jeg ikke består fagprøven? 

Hvis du ikke består fagprøven, vil prøvenemnda skrive dette i prøveprotokollen som blir sendt til fylkeskommunen.

Du som er lærling vil så få

 • en skriftlig begrunnelse for hvorfor du ikke har bestått 
 • informasjon om ny fagprøve
 • informasjon om hvordan du kan klage på resultatet 

Hvis du ikke består fagprøven første gang, har du mulighet til å ta fagprøven på nytt kostnadsfritt. OK stat vil melde deg opp til fagprøven også denne gangen. 

Ofte må du vente en liten stund før du kan gå opp til fagprøven på nytt. Lærekontrakten og arbeidsavtalen din hos lærebedriften kan derfor gå ut før du består fagprøven. I mange tilfeller går lærebedriften med på å forlenge arbeidskontrakten din til du har tatt fagprøven for andre gang. Dette er opp til lærebedriften.

Hva skjer hvis jeg stryker på fagprøven for andre gang? 

Stryker du på fagprøven den andre gangen du går opp, kan du ta fagprøven igjen som praksiskandidat. Det betyr at du må melde deg opp til og betale for fagprøven selv.  

Det er opp til lærebedriften om de ønsker å forlenge arbeidskontrakten din videre om du har strøket to ganger.

Hva skjer hvis jeg blir tatt for fusk på fagprøven? 

Fagprøven kan annulleres hvis du blir tatt for fusk eller forsøk på fusk på fagprøven. Blir du tatt i å fuske, kan du gå opp til fagprøven tidligst ett år etter den annullerte prøven.   

Eksempel på fusk: 

 • Kopiering av andres fagprøver 
 • Andre besvarer fagprøven direkte for deg 
 • Andre besvarer fagprøven indirekte for deg

 

  Muligheter til å klage

  Kan jeg klage på resultatet av fagprøven? 

  Du kan klage på karakteren «Ikke bestått». Hvis du ikke består fagprøven, vil du få skriftlig beskjed om dette fra fylkeskommunen. Her vil det ligge ved informasjon om rett til å klage.

  Hva gjør jeg om jeg ønsker å klage på resultatet av fagprøven?

  Dette gjør du hvis du ønsker å klage: 

  • Du må sende en skriftlig klage til fylkeskommunen etter at du har gjennomført fagprøven 
  • Klagen må sendes innen tre uker fra du mottar beskjed om at du ikke har bestått 
  • Du kan klage på formelle feil og ikke-faglige forhold 

  Formelle feil og ikke-faglige forhold kan for eksempel være at begge i prøvenemnda ikke er til stede under fagprøven. Det kan også være at de ikke har gitt deg tilstrekkelig informasjon om hvordan fagprøven gjennomføres.  

  Hvem behandler klagen min om resultatet av fagprøven?

  Det er klagenemnda som behandler og undersøker klagen din. De kan: 

  • gjøre om resultatet til «bestått» 
  • avvise klagen 
  • oppheve resultatet og la deg ta fagprøven på nytt

  Ansettelse etter fagprøven 

  Kan jeg kreve at lærebedriften ansetter meg når jeg har bestått fagprøven?  

  Nei, du kan ikke kreve at lærebedriften ansetter deg når du har bestått fagprøven. Du har krav på å få avlegge fagprøven senest to måneder etter at læretiden er utløpt, men når læretiden din er ferdig, har lærebedriften ikke plikt til å ansette deg.

  Fagprøven eller dato for fagprøven kan bli lagt til etter læretiden din er slutt. Mange lærebedrifter gir deg en ny arbeidsavtale frem til du har bestått fagprøven. Dette gjør de selv om de ikke skal ansette deg.

  Videre studier etter fagprøven 

  Får jeg studiepoeng for fagprøven? 

  Nei, du får ikke studiepoeng for fagprøven. Du får kun studiepoeng for fagskole og høyere utdanning.  

  Jeg vil søke videre studier som starter i august, men læretiden min er slutt i september. Hva gjør jeg?

  Hvis læretiden din er slutt etter at skolen du har søkt på starter, må du legge ferien til siste del av læretiden.

  Har du jobbet opp timer, kan du velge å avspasere disse så du rekker å begynne på skolen.  

   

  Deldette

  Fant du det du lette etter?

  *