Dette skjer med fagprøvene i år

Kvinne veileder lærling

Alle lærlingene i OK stat er meldt opp til fagprøven. Lurer du på når og hvordan den blir gjennomført under koronapandemien? Da bør du lese her.  

Publisert: 03. Mai 2020, Sist endret: 04. jun 2020

Når blir fagprøven gjennomført? 

Fagprøven i år vil for de aller fleste lærlinger bli forsinket. Har du ønsket deg en fagprøvedato er det derfor sannsynlig at du vil få en dato noe senere.  

Du har krav på å få fagprøvedato av prøvenemnda senest 14 dager før du skal opp. Får du for eksempel fagprøvedato 1. juni, har du krav på å få vite datoen senest 18. mai.  

Det er mange lærlinger som skal opp til fagprøven, og fylkeskommunene og prøvenemndene jobber på spreng med å planlegge. Det viktigste du må vite er at alle lærlingene i OK stat er meldt opp til fagprøven, og at prøvenemnda kontakter deg når de er klare for å avtale dato.  

Vi er inne i en krevende situasjon nå, og vi kan bare være tålmodige og vente på at prøvenemdene skal ta kontakt med dere.    

Her finner du til enhver tid oppdatert informasjon om gjennomføring av fagprøver  (udir.no) 

Hvordan blir fagprøven gjennomført? 

I de fleste fagene våre vil fagprøven gjennomføres som normalt, men tiltak for smittevern må opprettholdes. Der det finnes andre løsninger for å opprettholde retningslinjene for smitte bedre, vil prøvenemnda ta dette opp med deg. Kunnskapsdepartementet har bestemt at prøvenemndene selv kan bestemme hvor mange av de som skal være fysisk tilstede ved oppstart og avslutning av fagprøven. 

Prøvenemnda, virksomheten din og du er alle ansvarlige for at prøven gjennomføres i tråd med retningslinjer for smittevern. Nederst på siden finner du et eksempel på informasjonsskriv om smitteverntiltak du kan sende til prøvenemnda. 

Det er viktig at du går inn på hjemmesiden til din fylkeskommune ofte, for å holde deg oppdatert på gjennomføring av fagprøven i ditt fylke.  

Her finner du råd og retningslinjer for smittevern (fhi.no)