Fristar du må huske på - 1. mars

Bilde av Dublin St. Patrick's Cathedral
Foto: Colourbox

1. mars er datoen for både å søke læreplass. Vg4 og læretid i Europa.

Publisert: 21. feb 2019, Sist endra: 21. feb 2019

Våren er tida der du må huske på ei rekke fristar. Det gjeld både dei som skal verte lærlingar, men og de av dykk som skal vidare etter lærlingtida.

Læretid i Europa
Om du ønskjer å ta deler av læretida di i utlandet frå hausten, må du søkje før 1. mars

Vg4 Påbygging
Har du planar om å ta generell studiekompetanse for å halde fleire studiemoglegheiter åpne, kan du gå Vg4 påbygging. Sjølv om studiet startar til hausten, etter at du har teke fagprøva, må du søkje før 1. mars.

Søke læreplass gjennom Vigo: 1. mars
Vigo er ein nettstad for å søkje læreplass for deg med rett til vidaregåande utdanning (ungdomsrett).  For å behalde rett til vidaregåande opplæring må du, som vil verte lærling i staten, også registrere deg i Vigo før 1. mars.

Ønskjer du læreplass, kan du sjå kunngjeringane frå dei ulike verksemdene her som leggjast ut heile våren: