Last ned skulepresentasjonen vår

Vi i OK stat held mange presentasjonar på skuler på våren. Her kan du ned presentasjonen vår.

Publisert: 06. jan 2019, Sist endra: 08. jan 2019

Frå januar måned vil statlege verksemder søkje etter lærlingar. 

Vi samlar alle kunngjeringane etter lærlingar på desse sidene:

Samstundes vitjer vi mange skuler for å fortelle korleis det er å vere lærling i staten og kva slags fag staten har lærlingplassar i.