Lønn, arbeidstid og ferie

Tre lærlinger og en leder snakker sammen
Foto: Difi

Når du er lærling skal du fortsette opplæringen i arbeidslivet. Denne siden forteller mer om lærlinglønn, ferie og arbeidstid.

Publisert: 10. sep 2018, Sist endret: 06. jun 2019

Lønnsvilkår, regler for fagprøve og andre sider ved lærlingforholdet ditt er beskrevet i en særavtale for lærlinger i staten.

  Lønn

  Har du gått to år på videregående skole og skal ha to års læretid i en statlig virksomhet vil du få lærlinglønn ut fra lønnstrinn 29.

  Fra 1. mai 2018- 30 april 2020 er denne lønnen på 339 000 kr pr. år. Er du lærling i 2 år fordeles lønnen på denne måten: 

  • Første halvår får du utbetalt 30 prosent av 339 000 kr
  • Andre halvår får du utbetalt 40 prosent av 339 000 kr
  • Tredje halvår får du utbetalt 50 prosent av 339 000kr
  • Fjerde og siste halvår får du utbetalt 80 prosent av 339 000 kr

  I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring. I opplæringstiden knyttes dine daglige oppgaver til kompetansemålene i læreplanen. 

  På slutten av læretiden bidrar du mest til å skape verdi i lærebedriften. Ved verdiskapning er du produktiv for virksomheten, og skal derfor ha mer lønn for arbeidet du gjør.

  Arbeidstid i staten

  I statlige virksomheter får lærlinger mange av godene på lik linje med vanlig ansatte.. Det er lærebedriften som bestemmer hvordan arbeidstiden din som lærling skal være. Det er viktig at du tar kontakt med dem for å få nærmere beskrivelse av arbeidstiden før du starter.

  Noen lærlinger går i turnus, mens andre ikke gjør dette.

  Fleksitid

  Fleksitid betyr at det finnes en kjernetid der alle må være på jobb. I tiden utenfor, den ytre arbeidstiden, velger du selv når du starter og slutter på jobb innenfor visse tider:

  • Kjernetiden er fra klokken 09.00 til 14.30
  • Ytre arbeidstid er fra klokken 06.00 til 09.00 og fra kl. 14.30 til kl. 21.00

  Det er begrensede muligheter for fleksitid i for eksempel resepsjon og vakttjenester. Avklar dette med din lærebedrift.

  Har du opparbeidet deg ekstra timer innenfor fleksitiden kan du:

  • ta timene ut som avspasering
  • avspasere inntil fem dager sammenhengende
  • avspasere inntil 24 dager i året

  Du må alltid avklare avspasering med din faglige leder eller personalansvarlig, og det må være godkjent at du tar fri før du blir borte fra arbeidsplassen.

  Turnus

  I noen statlige lærebedrifter jobber du turnus. For OK stats lærlinger gjelder dette sikkerhetsfaget.

  Lærebedriften vil ha en egen arbeidsplan for turnusarbeid som du vil få informasjon om senest når du starter læretiden din.

  Overtid

  Overtid i staten skal avklare med nærmeste leder. Hovedregelen er imidlertid at du som lærling eller lærekandidat  ikke skal pålegges overtidsarbeid.

  I enkelte tilfeller kan lederen din be deg arbeide overtid, for eksempel om du jobber i et prosjekt sammen med andre som skal være ferdig innen en viss tid. Da skal du ha betalt for overtiden. Hvor mye står beskrevet i Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten.

  Sommertid

  Mange statlige virksomheter har sommer- og vintertid. Sommertid betyr kortere arbeidstid i perioden 15. mai til og med 14. september. Eksempel er arbeidstid fra 800 til 15.00.

  Om vinteren blir arbeidstiden lenger for å kompensere for sommertidsperioden. Vintertiden varer fra 15. september til 15. mai. Eksempel på arbeidstid kan være fra kl. 08.00 til kl. 15.45.

  Hør med din faglige leder eller personalkontakt om dette gjelder i din lærebedrift.

  Ferie

  Når du blir lærling, følger du ikke lenger skolens ferier.

  Ansatte i staten har krav på ferie. I staten skiller man mellom ferie med lønn og ferie uten lønn. Når du kommer rett fra skolen vil du ha rett til å ta ut 25 feriedager uten lønn.

  Etter hvert vil du ha opparbeidet deg rett til flere feriedager med lønn. Hvor mange feriedager med lønn du får, avhenger av hvor lenge du har jobbet som lærling. Her rmå du snakke med lederen din om hvordan lærebedriften beregner dette.

  Feriepenger

  Alle lærlinger har krav på feriepenger. Feriepengene blir regnet ut fra årslønnen du har i året før de blir utbetalt. Med andre ord får du feriepenger i 2019 regnet ut fra lønna du hadde i 2018.

  Opptjente feriepenger vil henge sammen med hvor mange feriedager med lønn du kan ta ut.

  Velferdspermisjon

  Når viktige hendelser skjer i livet ditt, kan du få fri/velferdspermisjon med lønn

  • Begravelse
  • Bryllup
  • Flyttedager
  • Hvis du har barn som skal starte i barnehage eller på skole

  Lærebedriften kan også bestemme at du kan søke velferdspermisjon for andre forhold. Det vil i så fall være beskrevet i lærebedriftens personalreglement. Denne informasjonen bør du få når du starter i lærebedriften.

  Trening

  Noen statlige virksomheter legger til rette for trening i arbeidstiden. Hvor mye tid du kan bruke på trening varierer. Dette bestemmer lærebedriften.

  Deldette

  Fant du det du lette etter?

  *