Når du skal starte som lærling

Når du startar som lærling, får du rettar og plikter på lik linje som andre arbeidstakarar. Som lærling er det likevel nokon reglar som gjeld berre deg. På desse sidene får du vite meir om kontraktar og kven som har ansvar for kva i læretida.