OK stats tilbud i læretiden

Vi i OK stat tilbyr deg opplæring og støtte gjennom hele læretiden. Du får også være med på studietur til universiteter som tilbyr Y-veien og lærlingtreff.

Publisert: 03. nov 2018, Sist endret: 28. sep 2019

På denne siden har vi beskrevet hvordan vi følger opp lærlinger i våre medlemsbedrifter. Du kan når som helst kontakte oss i OK stat om det er noe du lurer på.

E-post: okstat@difi.no

Opplæring

Mesteparten av opplæringen din får du fra lærebedriften du jobber i.

OK stat bidrar inn i opplæringen med å bistå mellom deg og lærebedriften når det er behov for det.

I tillegg tilbyr OK stat:

 • faglig og sosialt innhold på lærlingtreff
 • testfagprøver
 • å sjekker dokumentasjonen din i OLKWEB som er dokumentasjonsplattformen vi bruker. Ved manglende dokumentasjon, kontakter OK stat faglig leder.
 • Økonomikurs i regi av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) for kontor- og administrasjonsfaget

Støtte og veiledning

Din faglige leder skal være der for deg, både faglig og sosialt. OK stat anbefaler derfor at du først prater med din faglige leder hvis du opplever at noe er vanskelig på jobb, eller hvis noe er leit utenom jobb.

Du kan også kontakte:

 • personalansvarlig, tillitsvalgt eller verneombud i din lærebedrift.
 • lærlingombudet i ditt fylke. De svarer på spørsmål og hjelper til i vanskelige situasjoner.

Lærlingombudet i ditt fylke:

Hvis du kommer i en situasjon der det er vanskelig å snakke med noen på arbeidsplassen din, tar du kontakt med OK stat. Det kan for eksempel dreie seg om dette:

 • Spørsmål til fylkeskommunen, om for eksempel fagprøven. OK stat er bindeleddet mellom lærebedriften din og fylkeskommunen. Alle spørsmål som stilles til fylkeskommunen sendes først til OK stat.
 • Hvis du er usikker på om du får den opplæringen du skal ha.
 • Hvis du føler deg mobbet eller trakassert.
 • Hvis du ønsker at OK stat skal være med på en vanskelig samtale med din faglige leder.
 • Hvis du skal ta opp noe med din faglige leder, og trenger råd om hvordan du skal ta det opp.

Studietur

Etter læretiden er ferdig, kan du velge å gå Y-veien. Y-veien betyr at du kan ta bachelor uten studiekompetanse. Du trenger kun fagbrev. I løpet av læretiden får lærlinger i OK stat mulighet til å være med på studietur til Rena og Gjøvik som tilbyr dette.

For fagene OK stat tilbyr gjelder dette kontor- og administrasjonsfaget, IKT-servicefaget og dataelektronikerfaget.

Skolene vi besøker:

Høgskolen i Innlandet Rena tilbyr bachelorstudiet innen serviceledelse og markedsføring. Kvalifikasjonen for å komme inn på studiet er bestått fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget.

NTNU på Gjøvik tilbyr dataingeniør og elektroingeniørstudier til deg med bestått fagbrev i IKT-servicefaget og dataelektronikerfaget.   

Testfagprøve

OK stat arrangerer testfagprøve rundt tre til seks måneder før du skal ta fagprøven/svenneprøven.  Testfagprøven gjennomføres på omtrent samme måte som en vanlig fagprøve/svenneprøve, med din faglige leder tilstede.

Lærlingtreff

For OK stats lærlinger arrangeres det fire lærlingtreff i året. Du deltar på to av disse hvert år. Treffene er obligatoriske, med mindre faglig leder har en grunn for at du må prioritere å jobbe.

Lærlingtreffene er både sosiale og faglige, og lærlingene har en egen arrangementskomité. De sørger for at dine ønsker for innhold på lærlingtreffene blir ivaretatt.

For lærlinger utenfor Oslo og Akershus er det mulighet for å delta via nett. 

Deldette

Fant du det du lette etter?

*