Jobbe som lærling

Heile læretida tek sikte på at du skal bestå fagprøva og få eit godkjend fagbrev. Lærebedrifta og OK stat har plikt til å følgje deg opp gjennom samtalar og førebu deg til fagprøva. Nokre gonger må du søkje vidare utdanning før du har teke fagprøva.