Egenvurdering

Helt avslutningsvis på fagprøven blir du bedt om å skrive en egenvurdering.

Publisert: 26. okt 2018, Sist endret: 13. nov 2018

Hvor lang tid du får til å skrive egenvurdering, avklares med prøvenemnda første dag av fagprøven. I de fleste lærefagene til OK stat skrives den etter den muntlige presentasjonen og etter samtalen med prøvenemnda.

Hva skal en egenvurdering inneholde?

En egenvurdering bør inneholde flere elementer:

 • Forklaring på og begrunnelse for endringer i fremdriftsplanen.
 • Hva du mener at du utførte bra under fagprøven og hvorfor du mener at det var bra.
 • Hva du i ettertid ser at du burde gjort på en annen måte eller i en annen rekkefølge.
 • Om det var noe du glemte å ta med i den muntlige eller skriftlige delen, som du mener er viktig å vise at du kan.

Etter at egenvurderingen er levert

Når egenvurderingen er levert til prøvenemnda, gjør de en helhetlig vurdering av alt du har levert under fagprøven.

Prøvenemnda ser på:

 • planlegging
 • gjennomføring
 • dokumentasjon
 • egenvurdering

Karakter på fagprøven

Ut i fra den helhetlige vurderingen til prøvenemnda kan du få karakterene:

 • Bestått
 • Meget godt bestått
 • Ikke bestått

Fant du det du lette etter?

*