Egenvurdering

I løpet av fagprøven skal du skrive en egenvurdering.

Publisert: 26. okt 2018, Sist endret: 15. Feb 2021

Hvor lang tid du får til å skrive egenvurdering, når og hvordan den skal leveres, avklares med prøvenemnda første dag av fagprøven.

Vi anbefaler at du skriver egenvurderinger av hver oppgave samtidig som du jobber med fagprøven. På denne måten husker du alle vurderingene du gjorde av arbeidet ditt, i tillegg til at du rekker å levere den innen fagprøven er slutt.

Ofte får du 15 minutter til å ferdigstille egenvurderingen etter samtale med prøvenemnda, men dette kan variere. Er du usikker på hvordan egenvurderingen skal leveres? Ta kontakt med prøvenemnda og spør.

Hva skal en egenvurdering inneholde?

En egenvurdering bør inneholde flere elementer:

 • Forklaring på og begrunnelse for endringer i fremdriftsplanen.
 • Hva du mener at du utførte bra under fagprøven og hvorfor du mener at det var bra.
 • Hva du i ettertid ser at du burde gjort på en annen måte eller i en annen rekkefølge.
 • Om det var noe du glemte å ta med i den muntlige eller skriftlige delen, som du mener er viktig å vise at du kan.

Etter at egenvurderingen er levert

Når egenvurderingen er levert til prøvenemnda, gjør de en helhetlig vurdering av alt du har levert under fagprøven.

Prøvenemnda ser på:

 • planlegging
 • gjennomføring
 • dokumentasjon
 • egenvurdering

Karakter på fagprøven

Ut i fra den helhetlige vurderingen til prøvenemnda kan du få karakterene:

 • Bestått
 • Meget godt bestått
 • Ikke bestått

Fant du det du lette etter?

*