Utdanning etter fagprøven

Vil du ta høyere utdanning må du først sjekke opptakskravene til studiet du vil gå. Noen studier krever generell studiekompetanse, og noen krever kun at du har fagbrev for å kunne ta en bachelorgrad.