Når du skal søkje læreplass

Når du veit at du skal verte lærling, må du søkje læreplass. På desse sidene får du tips til kor du kan søkje jobb i staten, og korleis skrive ei god søknad.