For lærere og rådgivere

På denne siden finner du som som jobber i videregående skole informasjon som du kan bruke når du skal informere om og skaffe læreplass til dine elever.

Å få læreplass i en statlig virksomhet kan gi elevene dine uvurderlig kunnskap i både eget fag og i statsforvaltningen.

Alle statlige virksomheter som tilbyr læreplass, skal være medlem av et opplæringskontor og OK stat er et slikt kontor. Vi følger opp medlemsvirksomheter og lærlinger gjennom hele læreløpet, fra rekruttering til fagbrev.

Her finner du oversikt over alle lærefagene til OK stat

Som rådgiver er du en viktig samarbeidspartner

Du, som er lærer eller rådgiver i videregående skole, er en viktig samarbeidspartner for oss. Vi ønsker et godt samarbeid med dere, spesielt i rekrutteringsarbeidet til statlige læreplasser.

Vi besøker gjerne din skole for å fortelle om våre lærefag og hvordan det er å være lærling i staten. I tillegg gjør vi dette:

  • Formidler og samarbeider om praksisplasser til faget yrkesfaglig fordypning
  • Informerer spesielt om yrkesfaglige utdanningsmuligheter
  • Rekrutterer direkte til ledige læreplasser i statlige virksomheter
  • Har digitalt materiell tilgjengelig til bruk i skolen, i rådgivning og på foreldremøter

Kontakt gjerne oss i OK stat om du har spørsmål, trenger veiledning eller har behov for avklaringer. 

Hvordan søker elevene læreplass?

Alle eleverveiledes til å søke i Vigo. Da er de sikret videre formidling i sitt fylke.

OK stat har ikke en konkret søkeportal, slik dere kanskje kjenner til gjennom andre opplæringskontor. De statlige virksomhetene lyser som oftest ut stillingene selv, og ungdommen søker direkte til virksomheten.

Elever kan også levere åpen søknad, CV og karakterutskrift til OK stat på okstat@dfo.no. Vi videreformidler søknadene til aktuelle virksomheter.

Vi har en side over ledige læreplasser. Denne oppdateres og endres etter hvor mange læreplasser som er utlyst til enhver tid.

Oversikt over våre ledige læreplasser