Ledige læreplassar

Vil du bli lærling ved OsloMet? Eller hjå kontoret til statsministeren? OK stat har følgande læreplassar i 2020. Lista blir oppdatert når nye plassar blir meldt inn til oss i OK stat.

Publisert: 07. sep 2018, Sist endra: 01. jul 2020

Informasjon om ledige læreplassar

Statlege verksemder vil publisere ledige læreplassar fyrste halvdel av 2020.  På denne sida vil vi publisere ledige læreplassar i staten. Alle plassane har ulike frister for å søkje og du må sjølv sjekke fristane.

Når du ikkje finn ledige stillingar på denne sida, er det fordi stillingaene no er tekne.

Ønskjer du læreplass i staten, ta kontakt med okstat@dfo.no

Ok stat formidlar læreplassar i departementa og andre statlege, underliggande verksemder og etatar. 

 

Ledige læreplassar i kontor- og administrasjonsfaget

Bufetat - 1 læreplass

Bufetat - Alta - 1 læreplass

Søk læreplass i Bufetat

 

Ledige læreplassar i mediegrafikarfaget

Bufetat - Alta- 1 læreplass

Søk læreplass i Bufetat

 

Sharethis