Ledige læreplassar

Vil du bli lærling ved OsloMet? Eller hjå kontoret til statsministeren? OK stat har følgande læreplassar i 2020. Lista blir oppdatert når nye plassar blir meldt inn til oss i OK stat.

Publisert: 07. sep 2018, Sist endra: 10. mar 2020

Informasjon om ledige læreplassar

Statlege verksemder vil publisere ledige læreplassar fyrste halvdel av 2020.  På denne sida vil vi publisere ledige læreplassar i staten. Alle plassane har ulike frister for å søkje og du må sjølv sjekke fristane.

Når du ikkje finn ledige stillingar på denne sida, er det fordi stillingaene no er tekne.

Ønskjer du læreplass i staten, ta kontakt med okstat@dfo.no

Ok stat formidlar læreplassar i departementa og andre statlege, underliggande verksemder og etatar. 

OBS: Fristen for å søkje nokre av plassane under, kan ha gått ut, så klikk deg gjennom lista. Lista blir oppdatert med nye plassar fortsatt.

Ledige læreplassar i sikkerhetsfaget:

Departementetens sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) - 6 læreplassar

Søk læreplass i DSS

Ledige læreplassar i kontor- og administrasjonsfaget

Arbeids- og sosialdepartementet - 1 læreplass

Søk læreplass i Arbeids- og sosialdepartementet

Digitaliseringsdirektoratet - 1 læreplass

Søk læreplass i Digitaliseringseringsdirektoratet

Direktoratet for byggkvalitet og Husleietvistutvalget - 1 læreplass

Søk læreplass i Direktoratet for byggkvalitet

Forsvarsbygg - 1 læreplass

Søk læreplass i Forsvarsbygg

Forsvarsbygg - Harstad - 1 læreplass

Søk læreplass i Forsvarsbygg

Helsedirektoratet - 1 læreplass

Søk læreplass i Helsedirektoratet

Helse- og omsorgsdepartementet - 1 læreplass

Søk læreplass i Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet - 1 læreplass

Søk læreplass i Klima og miljødepartementet

Kriminalomsorgsdirektoratet - 1 læreplass

Søk læreplass i Kriminalomsorgsdirektoratet

Kulturrådet - 1 læreplass

Søk læreplass i Kulturrådet

Kulturtanken - 1 læreplass

Søk læreplass i Kulturtanken

Kunnskapsdepartementet - 1 læreplass

Søk læreplass i Kunnskapsdepartementet

Landbruksdirektoratet - 1 læreplass

Søk læreplass i Landbruksdirektoratet

Lånekassen - 1 læreplass

Søk læreplass i Lånekassen

Norges forskningsråd - 2 læreplassar

Søk læreplass i Norges forskningsråd

Olje- og energidepartementet - 1 læreplass

Søk læreplass i Olje- og energidepartementet

Statsministerens kontor - 1 læreplass

Søk læreplass hjå Statsministerens kontor

Universitetet i Bergen - 8 læreplassar

Søk læreplass ved Universitetet i Bergen 

Utdanningsdirektoratet - 2 læreplassar

Søk læreplass i Utdanningsdirektoratet

Ledige læreplassar i IKT-service-faget

Arkitektur- og designhøgskolen - 1 læreplass

Søk læreplass ved Arkitektur- og designhøgskolen

Miljødirektoratet - 1 læreplass (Oslo)
Søk læreplass i Miljødirektoratet

Miljødirektoratet - 1 læreplass (Tromsø)
Søk læreplass i Miljødirektoratet

Norges forskningsråd - 1 læreplass

Søk læreplass i Norges forskningsråd

NUPI - Norsk utenrikspolitisk institutt - 1 læreplass

Søk læreplass i NUPI

Universitetet i Bergen - 2 læreplassar

Søk læreplass ved Universitetet i Bergen

Utdanningsdirektoratet - 1 læreplass

Søk læreplass i Utdanningsdirektoratet

Ledige læreplassar i mediegrafikarfaget

Forsvarsbygg - 1 læreplass

Søk læreplass i Forsvarsbygg

Patentstyret - 1 læreplass

Søk læreplass i Patentstyret

Skattetaten - 1 læreplass

Søk læreplass i Skatteetaten

Ledige læreplassar i byggdrifterfaget

Statsbygg - Oslo, Halden, Kristiansandsområdet - 8 læreplassar

Søk læreplass hos Statsbygg

Sharethis