Ledige læreplassar

Vil du verte lærling ved OsloMet? Kva med meteorologisk institutt? Eller å kome tett på morosam forsking? OK stat har følgande læreplassar i 2018.

Publisert: 07. sep 2018, Sist endra: 15. nov 2018

Informasjon om ledige læreplassar

Alle dei ledige læreplassane for 2018 er nå tekne.

Neste inntak er våren 2019.

Under finn du ei oversikt over kva slags læreplassar som du kunne søke i 2018. Bruk gjerne sida til å sjå kva slags statlege verksemder som tek inn lærlingar i faget ditt.

Mediegrafikarfaget

Nasjonalt ID-senter - 1 læreplass.

Arbeids- og velferdsdirektoratet - 1 læreplass.

Sikkerheitsfaget

Departementas sikkerheits- og serviceorganisasjon (DSS) - 6 læreplassar. 

Kontor- og administrasjonsfaget:

Departement: 

Arbeids- og sosialdepartementet - 1 læreplass

Olje- og energidepartementet - 1 læreplass

Klima- og miljødepartementet - 1 læreplass

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - 1 læreplass

Kunnskapsdepartementet - 1 læreplass

Helse- og omsorgsdepartementet - 1 læreplass

Underliggande virksomheter til departementa

Kunnskapsdepartementets tenesteorgan - 1 læreplass. 

Norsk Utanrikspolitisk Institutt tilbyr (NUPI) 1 læreplass. 

Utdanningsdirektoratet - 2 læreplassar.

Husleietvistutvalet - 1 læreplass.

Jernbanedirektoratet - 1 læreplass.

Konfliktrådet - 1 læreplass

Statens lånekasse for utdanning - 1 læreplass

Kriminalomsorgsdirektoratet - 1 læreplass

Kulturtanken - 1 læreplass

Kulturrådet - 1 læreplass

Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI) - 1 læreplass

Norges Forskningsråd - 2 læreplassar

Arbeids- og velferdsdirektoratet - 1 læreplass

OsloMet - 3 læreplassar

IKT-servicefag

Kunsthøgskolen i Oslo - 1 læreplass

Arkitektur- og designhøgskolen - 1 læreplass

Konfliktrådet - 1 læreplass

Departementas sikkerheits- og serviceorganisasjon - 2 læreplassar

Meteorologisk institutt - 1 læreplass

Norges Forskningsråd - 1 læreplass

Statsbygg - 1 læreplass

Arbeids- og velferdsdirektoratet - 1 læreplass

Utdanningsdirektoratet - 2 læreplassar

OsloMet - 4 læreplassar

Dataelektronikarfaget

Direktoratet for IKT og forvaltning - 2 læreplassar

 

Sharethis