Ledige læreplassar

Vil du verte lærling ved OsloMet? Kva med meteorologisk institutt? Eller å kome tett på morosam forsking? OK stat har følgande læreplassar i 2019.

Publisert: 07. sep 2018, Sist endra: 22. feb 2019

Informasjon om ledige læreplassar

Statlege verksemder vil publisere ledige læreplassar fyrste halvdel av 2019. Vi vil leggje til kunngjeringane fortløpande her på sida.

Under finn du ei oversikt over kva slags læreplassar som du kan søke i 2019.

Mediegrafikarfaget

NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) - 1 læreplass
Søk læreplass hos NUPI

Skatteetaten - 2 læreplassar
Søk læreplass hos Skatteetaten

Riksantikvaren - 1 læreplass
Søk læreplass hos Riksantikvaren

Politidirektoratet - 1 læreplass
Søk læreplass hos Politidirektoratet

Sikkerheitsfaget

Departementas sikkerheits- og serviceorganisasjon (DSS) - 6 læreplassar
Her kan du søkje læreplass hos DSS

Kontor- og administrasjonsfaget:

Departement: 

Barne- og likestillingsdepartementet - 1 læreplass
Søk læreplass i Barne- og likestillingsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - 1 læreplass
Søk læreplass i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet - 1 læreplass
Søk læreplass i Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet- 2 læreplassar
Søk læreplass i Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet - 1 læreplass
Søk læreplass i Nærings- og fiskeridepartementet

Samferdselsdepartementet - 1 læreplass
Søk læreplass i Samferdselsdepartementet

Underliggande virksomheter til departementa

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) - 1 læreplass
Søk læreplass i Difi

Forskningsrådet - 1 læreplass
Søk læreplass i Forskningsrådet

Jernbanedirektoratet - 1 læreplass
Søk læreplass i Jernbanedriektoratet

Lånekassen, Meteorologisk institutt og Kompetanse Norge - 1 læreplass
Søk læreplass hos Lånekassen, Meteorologisk institutt og Kompetanse Norge

Mattilsynet - 1 læreplass.
Søk læreplass i Mattilsynet

Skatteetaten - 2 læreplassar
Søk læreplass i Skatteetaten

Statped - 1 læreplass
Søk læreplass i Statped.

Vegdirektoratet - 1 læreplass
Søk læreplass i Vegdirektoratet

Politidirektoratet - 1 læreplass
Søk læreplass i Politidirektoratet

IKT-servicefag

Utenriksdepartementet - 2 læreplassar
Søk læreplass hos Utenriksdepartementet

Miljødirektoratet - 1 læreplass (Trondheim)
Søk læreplass hos Miljødirektoratet

Miljødirektoratet - 1 læreplass (Oslo)
Søk læreplass hos Miljødirektoratet

NOKUT  (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) -1 læreplass
Søk læreplass i NOKUT

NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) - 1 læreplass
Søk læreplass hos NUPI

OsloMet - storbyuniversitetet - 2 læreplassar
Søk læreplass hos OsloMet

Statens sivilrettsforvaltning - 1 læreplass
Søk læreplass hos Statens sivilrettsforvaltning

Dataelektronikarfaget

Kunngjeringar publiserast fortløpande.

Sharethis