Ledige læreplassar

Vil du verte lærling ved OsloMet? Kva med meteorologisk institutt? Eller å kome tett på morosam forsking? OK stat har følgande læreplassar i 2019.

Publisert: 07. sep 2018, Sist endra: 16. apr 2019

Informasjon om ledige læreplassar

Statlege verksemder vil publisere ledige læreplassar fyrste halvdel av 2019. Vi vil leggje til kunngjeringane fortløpande her på sida.

Lenka vert fjerna når frist for å søkje er gått ut.

 Under finn du ei oversikt over kva slags læreplassar som du kan søke i 2019.

Mediegrafikarfaget

NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) - 1 læreplass

Lånekassen - 1 læreplass
 

Kontor- og administrasjonsfaget:

Departement: 

Kunnskapsdepartementet- 2 læreplassar

Underliggande virksomheter til departementa

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - 1 læreplass
 

UNIT - 1 læreplass
 

Vegdirektoratet - 1 læreplass
 

Statens Vegvesen (Trondheim) - 1 læreplass
 

Statens Vegvesen (Molde) - 1 læreplass
Søk læreplass hos Statens Vegvesen

IKT-servicefag

NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) - 1 læreplass
 

Statens sivilrettsforvaltning - 1 læreplass
 

Dataelektronikarfaget

Kunngjeringar publiserast fortløpande.

Sharethis