Mediegrafikar

Mediegrafikar er eit yrke som opplever spanande utvikling. Likar du å få fram bodskap på visuelt vis, er dette eit yrke for deg.

Publisert: 07. sep 2018, Sist endra: 15. feb 2021

 

Som mediegrafikar er du gjerne ein viktig del av kommunikasjonsavdelinga. Du vil jobbe med utvikling og produsere rapportar, informasjon og anna, både digitalt og kanskje på trykk.

Yrket inneheld element frå grafisk design, interaksjonsdesign, webdesign, og mediedesign. Ei mediegrafikar jobbar med tekst, grafikk, foto og levande bilete. Du må ha god kunnskap om ulik programvare, og ikkje minst må du ha god serviceinnstilling.

Som mediegrafikar kan du få jobb i mange ulike verksemder. I staten er det til dømes eit stort behov for å kommunisere klårt og tydeleg med innbyggjarar som deg og meg på stadig fleire digitale flater.

Kommunikasjon er stor del av jobben. Ei viktig oppgåve er å hjelpe til med at viktige bodskap vert oppfatta korrekt.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein mediegrafikar:

  • Lage layout til rapportar og nyhende for internt og eksternt bruk
  • Designe nettsider
  • Produksjon av lyd, bilete og tekst
  • Hjelpe til å handtere og publisere bodskap i sosiale media.

Kva du vil jobbe med i kvardagen, vil variere etter kor du jobbar. Men du jobbar gjerne tett med andre fagpersonar, blant anna kommunikasjonsrådgivarar og grafiske designarar.

 

Sharethis

Høyr frå ein lærling