Dataelektronikar

Som datalelektronikar vil du få ei nøkkelrolle i å bygge opp ulike tekniske system og utstyr i verksemda.

Publisert: 07. sep 2018, Sist endra: 21. feb 2019

Du vil vere med å  installere, drifte og vedlikehalde alt frå interne datasystem til multimedieustyr og luftovervakingsradarar. Kva du får jobbe med, kjem an på kva slags fagfelt du vel å spesialisere deg i. Det er behov for dataelektronikarar i mange deler av samfunnet vårt.

Som dataelektronikar skal du:

  • opprette kommunikasjon mellom ulike typar elektronisk utstyr og system
  • jobbe med sikkerheit og kommunikasjon
  • feilsøke og rette opp feil
  • rettleie i val og bruk av utstyr og system

Dataelektronikarar arbeider overalt i samfunnet kor  det trengs elektronisk infrastruktur, frå underhaldning og mediebransjen til telemedisin og satellittbasert navigasjon. Ein dataelektronikar legg til rette for digital kommunikasjon på både nasjonalt og globalt nivå , og kan jobbe med alt frå enkle til meir kompliserte system.

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring er 4 ½ år, der 1,5 år er i bedrift. Utdanningsløpet er difor noko lengre enn for dei andre lærefaga OK stat tilbyr.

 

Sharethis

Hør fra ein lærling