Byggdrifter

Som byggdrifter vil du være praktisk driftsoperatør for store bygninger. Statlige virksomheter med byggdrifterlærlinger er for eksempel Universitetet i Bergen og Statsbygg.

Publisert: 07. sep 2018, Sist endret: 18. Feb 2021

 

For å bli en god byggdrifter, kreves at du har en bred kunnskap om drifts- og vedlikeholdsbehovet. Som byggdrifter er du også det daglige bindeleddet mellom byggeier og de bedriftene som holder til i bygget. Det er din oppgave å sørge for at bygget fungerer slik det skal.

Store kontorbygg kan være styrt av mange ulike programmer, det er derfor viktig at du kan håndtere mange integrerte IKT-systemer. 

En byggdrifter skal:

  • Daglig drifte en bygning og gjøre lettere vedlikehold
  • Ha god kjennskap til elektronikk og IKT
  • Være oppdatert på lover og forskrifter innen bygg og funksjonsbeskrivelser
  • Kunne bruke programmer for å dokumentere byggets forvaltning, drift og vedlikehold

Eksempler på andre oppgaver en byggdrifter gjør:

  • Se til at ventilasjonsanlegg fungerer, at rømningsveier er klare om noe skulle skje.
  • Hente inn fagfolk til større reparasjoner og oppdrag som skal utføres på bygningen.
  • Sørge for at tekniske installasjoner fungerer som de skal, som for eksempel heiser, brannvarsling, lys, varme- og kjøleanlegg og avfallssystemer
  • Ansvar for uteområder som grøntarealer og parkeringsplasser

 

Deldette

Hør fra en lærling